AHLI MAJLIS PENASIHAT

AHLI MAJLIS PENASIHAT

Ahli Majlis Penasihat memberi nasihat kepada ahli jawatankuasa dalam pelaksanaan semua program.

Ahli Majlis Penasihat Kami

YANG BERHORMAT TUAN NIK NAZMI NIK AHMAD

PENAUNG

DATO’ AZRIL MAT DRUS

penasihat

ENCIK AHMAD ARIF ASTAMAN

penasihat

DR. IDLAN RABIHAH ZAKARIA

penasihat

ENCIK MOHAMED ABDUL KHALID ABDUL SANI

penasihat

ENCIK TAN CHEE WEE

penasihat

ENCIK RAJ KUMAR A/L GANESAN

penasihat