PEMBANGUNAN BOLA SEPAK WANITA

Kelab Bola Sepak Setiawangsa Ranger telah menubuhkan pasukan bola sepak wanita untuk membangunkan dan menaikkan sukan bola sepak bagi golongan wanita. Kelab ini telah memberi inisiatif Latihan padang dan Latihan futsal. Penglibatan permulaan ini seramai 46 pemain wanita.

PADANG BOLA SEPAK

Pasukan bola sepak wanita telah ditubuhkan untuk mengembangkan sukan bola sepak dalam kalangan wanita. Kelab Bola Sepak Setiawangsa Rangers memberikan latihan yang sistematik kepada semua pemain. Kelab akan memberi pendedahan melalui perlawanan persahabatan dan pertandingan yang akan dipilih.

FUTSAL

Pasukan Futsal Wanita ditubuhkan untuk memberi pendedahan kepada semua wanita mengenai perkembangan futsal di Malaysia. Pada masa akan datang, kelab ini merancang untuk menyertai Liga Futsal Nasional.

SQUAD PROJECT

Lorem ipsum.